مزایده فروش 15 غرفه /مهمانسرای عباسی اصفهان/ مجاد

  • شماره : 612
  • تاریخ ثبت : 1396/02/23
  • دستگاه : شرکت های خصوصی
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

مهمانسرای عباسی اصفهان درنظر دارد تعداد پانزده باب ازغرفه های واقع درساختمان این مهمانسرا را جهت مشاغل فروشگاه لباس ، فروشگاه فرش دستباف ، فروشگاه طلا و جواهر و زیورآلات ، فروشگاه ترمه و پارچه های سنتی ، فروشگاه معرق و صنایع چوبی ، فروشگاه گز و سوغات خوراکی اصفهان ، فروشگاه کتاب و کادوئی ، فروشگاه تابلوهای نقاشی و صنایع دستی ، فروشگاه ساعت ، کافی شاپ استخر ، نمایشگاه و فروشگاه فرش دارای برند اختصاصی، نمایشگاه و فروشگاه بزرگ فرش دستباف ، کانتر صرافی ، کانتر اطلاع رسانی گردشگری از طریق مزایده به صورت استیجاری و به مدت یک سال به افراد واجد شرایط واگذار نماید .


متقاضیان محترم می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت 3روز کاری ازساعت 8الی ، 14جهت بازدید و دریافت فرم شرایط مزایده و اسناد مربوطه به آدرس ذیل مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد روابط عمومی مهمانسرا به شماره32211268تماس حاصل نمایند .


آدرس : خیابان چهارباغ عباسی ، خیابان آمادگاه ، مهمانسرای عباسی ، واحد روابط عمومی .


تذکر : متقاضیان می بایســت جهت شــرکت درمزایده مبلغ پنج میلیون ریال (5/000/000 ) به حســاب سپرده کوتاه مدت به شماره0200338397008 نزد بانک ملی شعبه آمادگاه به نام مهمانسرای عباسی واریز و فیش آن را همراه داشته باشند.

 

 

 

 

 

                                                                                                             روابط عمومی مهمانسرای عباسی /روزنامه اصفهان امروز / مجاد