مناقصه خرید دو دستگاه آسانسور/معاونت توسعه مدیریت دانشگاه/ مجاد

  • شماره : 571
  • تاریخ ثبت : 1396/01/29
  • دستگاه : دانشگاه ها و موسسات عالی
  • موضوع : مناقصه

آگهی مناقصه

واحد مناقصه گزار: معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه                     
موضوع مناقصه : خرید و راه اندازی دو دستگاه آسانسور   
مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 60.000.000 ریال
نوع تضمين شركت در مناقصه : فيش واريزی يا ضمانتنامه معتبر بانكی
مدت تضمین شركت در مناقصه : جهت ضمانتنامه بانکی سه ماه
تاريخ توزيع اسناد مناقصه:  از روز چهارشنبه مورخ 96/01/23 لغایت روز دوشنبه مورخ 96/01/28

محل توزيع اسناد مناقصه:
اصفهان-خيابان هزار جريب- دانشگاه علوم پزشكي - ستاد مركزي- ساختمان شماره سه-  طبقه اول- اتاق ۲۰۲- واحد كميسيون مناقصات.

آخرين مهلت تحویل اسناد مناقصه به صورت حضوری : روز یکشنبه مورخ 96/02/03 به آدرس: خيابان هزار جريب- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان –ساختمان شماره يك- دبيرخانه مركزی.

زمان و محل بازگشایي پيشنهادهای رسيده: روز دوشنبه مورخ 96/02/04 راس ساعت 11/30 در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی.

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایند.
شماره تلفن کارشناس مدیریت امور فنی دانشگاه: 37924142-031
شماره تلفن امور قراردادهای مدیریت خدمات پشتیبانی:03137924006

 

 

 

                                               معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه/ پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/ مجاد