مزایده فروش آپارتمان/ سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان / مجاد

  • شماره : 1145
  • تاریخ ثبت : 1396/05/22
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان به استناد مصوبه هیات مدیره خود در نظر دارد.

 

 

 یک باب دفتر کار و یک باب آپارتمان مسکونی را به نشانی ذیل بصورت نقد و اقساط به فروش رساند.

-یک باب دفتر کار واقع در پل تمدن،ابتدای خیابان شهید سردار خزایی، خیابان هدایت، مجموعه هدایت1واحد شماره24به مساحت49مترمربع در طبقه اول از پلا ک ثبتی یک اصلی

 

-یک باب آپارتمان مسکونی واقع در خیابان گلستان، کوی تابان، جنب ساختمان نظام مهندسی در طبقه دوم بلوک Aواحد شماره8به مساحت103متر به اضافه5متر انباری جمعا108مترمربع

 

- اجاره یک غرفه جهت فروش غذای میان وعده در باغ گلها را وا گذار نماید.


از متقاضیان تقاضا می شــود حدا کثر تا تاریخ1396/05/28جهت بازدید و اخــذ مدارک مزایده به دبیرخانه سازمان پارک ها واقع در خیابان22بهمن، مجموعه اداری غدیر مراجعه نمایند.

 

 

 

 

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان/روزنامه اصفهان زیبا / مجاد