مناقصه تهیه مصالح/سازمان میادین میوه و تره بار اصفهان / مجاد

  • شماره : 1157
  • تاریخ ثبت : 1396/05/26
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مناقصه

آگهی مناقصه

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در نظر دارد عملیات تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی بلوک های T و U شهرک کارگاهی نیک اندیش (پینارت) به مساحت حدود 2600 مترمربع واقع در خیابان ارغوانیه ، نرسیده به سه راهی پینارت ، جنب کانال آب شهرک نیک اندیش مجموعه کارگاهی پینارت به مبلغ تقریبی 1.515.000.000 ریال را براساس فهارس بهای ابنیه سال 1396 از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید.
متقاضیان می توانند از تاریخ 96.5.16 تا پایان وقت اداری مورخ 96.5.25 با ارائه معرفی نامه معتبر و مدارک مربوطه و سوابق کاری به دفتر فنی سازمان واقع در کنار گذر غربی بزرگراه شهید صیاد شیرازی حد فاصل خیابان هشت بهشت و رکن الدوله نبش کوچه احسان پلاک 5 مراجعه نموده و پس از اخذ تائیدیه دفتر فنی اقدام به واریز مبلغ 700.000 ریال بابت هزینه تهیه اسناد مناقصه در وجه حساب سپرده کوتاه مدت شماره 7002140948 نزد بانک شهر شعبه حکیم نموده و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

تلفن تماس: 4-32683601
1- شرکت کنندگان بایستی دارای تخصص ، تجربه و حسن سابقه در این زمینه باشند.
2- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 11.050.000 ریال طی ضمانتنامه بانکی یا فیش پرداختی الزامی است
3- مدت اجرا 2 ماه شمسی می باشد.
4- مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری ساعت 14:30 مورخ 96.5.28 می باشد.
5- پیشنهادات در تاریخ 96.5.28 بازگشایی می شوند.
6- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
7- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

 

 

 

 

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان/امور مناقصات / مجاد