مزایده فروش پلاک مسکونی/شهرداری دولت آباد برخوار/ مجاد

  • شماره : 1112
  • تاریخ ثبت : 1396/05/17
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه - مزایده عمومی به شرکت واجد الشرایط وا گذار نماید:


-مناقصه نوبت اول بدنه سازی سیلاب زمان آباد


-مزایده فروش پلا ک های مسکونی - کارگاهی واقع در شهر و منطقه صنعتی دولت آباد


مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه شهرداری: روز چهارشنبه مور خ 1396/6/1

 

گشایش پا کات:روز پنج شنبه مور خ1396/6/2

 

محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانی- پایگاه اینترنتی www.dolatabadcity.irتلفن: 03145822010

 

پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات: www.iets.mporg.ir

 

 

 

 

 

رضا اخوان- شهردار دولت آباد-روزنامه اصفهان زیبا - مجاد