مناقصه تهیه تجهیزات/سازمان میادین میوه و تره بارشهرداری اصفهان / مجاد

  • شماره : 1098
  • تاریخ ثبت : 1396/05/16
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مناقصه

آگهی مناقصه

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در نظر دارد عملیات تهیه تجهیزات و اجرای فیلتراسیون سیستم آبیاری میدان مرکزی میوه و تره بار واقع در کیلومتر پنج جاده اصفهان - نائین به مبلغ تقریبی1/500/000/000ریال را بر اساس آیتم عملیات از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد صلاحیت وا گذار نماید.

 

متقاضیان می توانند از تاریخ1396/05/16تا پایان وقت اداری مورخه1396/05/25با ارائه معرفی نامه معتبر و مدارک مربوطه و سوابق کاری به دفتر فنی ســازمان واقع در کنار گذر غربی بزرگراه شهید صیاد شــیرازی، حد فاصل خیابان های هشت بهشت و رکن الدوله، نبش کوچه احسان، پلا ک5مراجعه نموده و پس از اخذ تاییدیه دفتر فنی اقدام به واریز مبلغ700/000ریال بابت هزینه تهیه اسناد مناقصه در وجه حساب سپرده کوتاه مدت شماره7002140948نزد بانک شهر شعبه اصفهان نموده و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.


تلفن تماس:32683601


-شرکت کنندگان بایستی دارای تخصص، تجربه و حسن سابقه در این زمینه باشند.


-ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ11/000/000ریال طی ضمانت نامه بانکی یا فیش پرداختی الزامی است.


-مدت اجرا: دو ماه شمسی می باشد.


-مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخه1396/05/26می باشد.


-پیشنهادات در تاریخ1396/05/28باز گشایی می شوند.


-سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.


-هزینه انتشار آ گهی به عهده برنده مناقصه است.

 

 

 

 

 

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان/روزنامه اصفهان زیبا/مجاد